Υπηρεσίες Συμβουλευτικές


Παρέχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες για καλλιέργειες βιομηχανικής κάνναβης σε αδειοδοτημένους καλλιεργητές και νέους αγρότες ή επενδυτές που θέλουν να μπουν στον κόσμο της κάνναβης. Δίνουμε τα απαραίτητα εφόδια για να γίνει μια καλλιέργεια επιτυχημένη αποφέροντας χρόνο και κέρδη στον ιδιοκτήτη της. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην παραγωγή κάνναβης ώστε να αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για να έχει μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Διοργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία ή έχουν ειδικές ανάγκες.

Επικοινωνήστε σήμερα για να ενημερωθείτε σχετικά με τα εξατομικευμένα προγράμματα που προσφέρουμε. Για εμάς κάθε περίπτωση είναι μοναδική και γι’ αυτό σεβόμαστε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες που η κάθε μια έχει.